Teknikk eiendom, Ørnatua næringspark

Prosjekt: Teknikk Eiendom, Ørnatua næringspark, Klepp kommune
Type virksomhet: Mekanisk verksted med sveising og tilhørende kontorbygg
Ferdigstillelse: 2017
Bruksareal: 2 100 m2 og klargjort for tilbygg 1 450 m2
Utført av BTS:

 

 

 

 

 

31 Sanitæranlegg

32 Varmeanlegg

33 Manuell brannslukking

36 Luftbehandling

37 Komfortkjøling

73 Utendørs VA (på tomt)