Hva vi gjør

BTS-Consulting AS kan hjelpe deg med tekniske anlegg gjennom alle faser av byggeprosessen. Vi bistår helt fra konseptutvikling og forprosjekt via prosjektering og oppfølging, til bygget er ferdig og overlevert. I eksisterende bygg utfører vi tilstandsanalyser for vurdering av oppgraderingsbehov og inneklimaanalyser.

Kontakt Tjenester

Nyheter

Joachim Skjervik er ansatt fra 5. mars

Les mer

Kontakt

Telefon: 97 11 86 99
E-post: erlend@btsc.no

Adresse:
Luramyrveien 40, 4313 Sandnes

Sentralt godkjent

BTS har tiltaksklasse 3 for prosjektering av alle VVS-installasjoner og tiltaksklasse 1 for kontroll

FG-godkjent

BTS har FG-godkjenning for prosjektering av automatiske slokkesystemer

 • Konseptutvikling yrkesbygg
 • Utarbeidelse av underlag for prisinnhenting med evaluering
 • Prosjektering av VVS-anlegg og elektroanlegg med samarbeidspartner
 • Spesialløsninger for industriventilasjon og kjøling av datasenter
 • Adiabatisk og sorptiv kjøling for ventilasjon, absorpsjonskjøling
 • Tverrfaglig samordning i byggeprosess og ved igangkjøring
 • Uavhengig kontroll av prosjektering og gjennomføring
 • Oppfølging/kontroll i byggefase (nybygg eller rehabilitering)
 • Energiforsyning (varmepumper, solvarme, energibrønner)
 • Varmepumpeløsninger med naturlige kuldemedier (ammoniakk, CO2, propan)
 • Energiberegninger etter TEK 17, varme-/kjølebehov og energioptimalisering
 • Energimerking av alle typer bygg
 • Inneklimaanalyser og fuktproblematikk
 • Enova-søknader (prosjektstøtte)
 • Tilstandsanalyser/due diligence tekniske anlegg (ved salg/kjøp, ombygging eller planlegging vedlikehold)
 • FDV-underlag
 • Vedlikeholdsplanlegging (analyse, dokumentasjon)
 • Fornyingsplanlegging (oppdateringer)
 • Utviklingsprosjekter (konsept, system, produkt)