Tjenester

BTS-Consulting AS leverer tjenester innen byggtekniske systemer i yrkesbygg

Utarbeidelse av tekniske beskrivelser

 • For prisanslag i forprosjekt
 • Valg av energikonsept og tekniske løsninger
 • For anbudsprosess tekniske fag
 • Evaluering av tilbud

 Prosjektering av VVS-anlegg

 • Gode energiløsninger
 • Teknisk nivå etter ønske
 • Fra enkel 2D til fullverdig BIM

Tilstandsanalyse/due diligence tekniske anlegg

 • Kjøp eller salg
 • Ombygging
 • Planlegging av vedlikehold

Energiberegninger

 • Evaluering mot TEK
 • Testing av løsninger etter byggherres ønske
 • Energimerking

Uavhengig kontroll

 • Våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1

Tverrfaglig koordinering tekniske fag

 • I byggefase
 • Ved igangkjøring

BTS har tiltaksklasse 3 for prosjektering av VVS-installasjoner og tiltaksklasse 1 for kontroll.