Hermetikklaboratoriet, Eiganes

Prosjekt: Hermetikklaboratoriet, Eiganes i Stavanger kommune
Type virksomhet: Kontorbygg og spisested
Ferdigstillelse: 2017
Bruksareal: 3 500 m2
Utført av BTS:

 

 

 

 

31 Sanitæranlegg

32 Varmeanlegg

33 Manuell brannslukking

36 Luftbehandling

37 Komfortkjøling